Hum Ko Choo Le Yesu

  • Aa Pak Rooh
  • Ab Na Inkar Karna Seekha Hai
  • Ansoo Hain Ankhon Se Jari
  • Berguzeedo Suno
  • Khudawand Ke Hazur Naya Geet Gao
  • Lahu Baha Kay
  • Main Yahowa Yari Hun
  • Meray Dhul Gaye Paap
  • Rooh E Pak
  • Tere Rooh Ka Masah