Khudawand Mohaiya Kar  • Aa Yesu Jee Aa Dulhan Ko Lene
  • Aiy Yesu Teri Kya Shan Hai
  • Dil Day Bohay Khol Day
  • Dukh Dy Waly Sukh Dy Waly
  • Jahray Ghar Wich
  • Mere Geeton Ki Dharkan Masih
  • Par Ke Wekh Injeel
  • Roshan Hai Mera Jeevan