Behta Darya

  • Bahta Dariya Yesu
  • Lahu Ke Baghair
  • Main Jo Duba Tha